Procesanalyse


Procesanalyse

Met een procesanalyse kan RAACEM, in samenwerking met uw medewerkers, de bedrijfsvoering (of een deel) van een organisatie in beeld brengen. Vaak zijn dit processen binnen functionele afdelingen van uw bedrijf. Een gedegen procesanalyse vormt de basis voor een efficiënt ingericht proces, goede kwaliteit, succesvol verandermanagement en gerichte opleiding van uw medewerkers.


Voordelen van een procesanalyse

Na de analyse verzorgt RAACEM ook een gedetailleerde planning. De planning en procesanalyse worden gebruikt om het continue verbeteren van uw bedrijfsprocessen te ondersteunen en zorgt voor een betere efficiëntie. Hierdoor kan je met minder tijd en geld hetzelfde werk doen. Het helpt verbeterpunten inzichtelijk te maken, processen meetbaar te maken (met inrichten van bijvoorbeeld KPI’s), het levert kostenbesparing op, brengt verantwoordelijkheden en bevoegdheden van medewerkers in kaart, zorgt voor een verbetering in de samenwerking en voorkomt het dubbel uitvoeren van werkzaamheden.


De kwaliteit binnen de organisatie borgen

Met behulp van een procesanalyse kan je de kwaliteit van een proces beter borgen. Procesanalyse is in principe niets anders dan kwaliteitszorg: het in kaart brengen van werkprocessen en taken zorgen voor het gemakkelijker ontwikkelen en optimaliseren van processen.


Procesbeschrijvingen

Iedere processtap wordt modulair beschreven waardoor hergebruik binnen verschillende afdelingen wordt bevorderd. U zult daarnaast ook inzicht krijgen van de ondersteunende certificatie eisen (validatie) welke uitgewerkt moeten worden naar een of meerdere “proposed means of compliance”.


Voorbeelden van means of compliance

Reference ISO9001 (Rev 2015)

  • Risk management Potential Failure Mode and Effects Analysis, proces stap (7-23)

Reference AS9100 (Rev D)
  • Traceability Configuration management, proces stap (43-9)
  • Option identification Configuration management, proces stap (44-4)

Neem gerust contact op met RAACEM als u vragen heeft naar aanleiding van dit artikel. Contact